THE FOOD SCHOOL BANGKOK

“Tailored with Purpose. Fuelled by Passion.”

เดอะฟู้ดสคูล เป็นโรงเรียนสอนทำอาหารแห่งแรกในประเทศไทย ที่รวบรวมหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารจาก 3 สถาบันระดับโลก เพื่อจัดทำหลักสูตรการประกอบอาหารที่มีความก้าวหน้า ผ่านแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และเทคนิค นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เดอะฟู้ดสคูล มุ่งมั่นในการปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเฉพาะเพื่อจัดการบัญชีของคุณ และเพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่คุณร้องขอจากเรา ในบางครั้งเราอาจติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ หากคุณยินยอมให้เราติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์นี้ โปรดกาเครื่องหมายด้านล่างเพื่อแจ้งว่าคุณต้องการให้เราติดต่อคุณอย่างไร:
คุณสามารถยกเลิกการติดตามการสื่อสารเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียกเลิกการติดตาม หลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และวิธีที่เรามุ่งมั่นดำเนินการปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา.

เมื่อคลิกยอมรับด้านบน หมายความว่าคุณยินยอมอนุญาตให้ เดอะฟู้ดสคูล เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่ส่งเข้ามาข้างต้นเพื่อให้บริการเนื้อหาแก่คุณตามคำขอ

PARTNER SCHOOLS

Alma Culinary Institute (ประเทศอิตาลี)

สถาบันด้านการประกอบอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี

วิทยาลัยดุสิตธานี (ประเทศไทย)

สถาบันอุดมศึกษาด้านการโรงแรมและศิลปะการประกอบอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดของไทย

TSUJI Culinary Institute (ประเทศญี่ปุ่น)

สถาบันเก่าแก่จากญี่ปุ่น ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 60 ปี

WHY CHOOSE US?

อุปกรณ์และสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่ล้ำสมัย

การเรียนรู้แบบก้าวหน้า
พร้อมให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน

หลักสูตรสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด

แนวทางปฏิบัติเพื่อความ
ก้าวหน้าและความยั่งยืน

FEATURED PROGRAMME
CERTIFICATED COURSES

หลักสูตรประกาศนียบัตร มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ และสุดยอดแนวทางการประกอบอาหาร ซึ่งถูกสรรค์สร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง เดอะ ฟู้ด สคูล และพาร์ทเนอร์ ได้แก่ Alma Culinary Institute, TSUJI Culinary Institute และวิทยาลัยดุสิตธานี

Modules :

ขั้นต้น, ขั้นกลาง, ขั้นสูง

Estimated Time :

– หลักสูตรวันธรรมดา – 3 เดือน
– หลักสูตรสุดสัปดาห์ – 6 เดือน
  (200 ชั่วโมง/Module)

Course Offering :

– หลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียน
– หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่น
– หลักสูตรการประกอบอาหารไทย
– หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่อิตาเลียน
Accreditation:

– สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
   กระทรวงศึกษาธิการ
– การรับรองจาก เดอะ ฟู้ด สคูล และพาร์ทเนอร์

MODULES DESCRIPTION & KEY COMPETENCIES

Process (กระบวนการ) – เพิ่มพูนทักษะฝึกฝนเทคนิคและขั้นตอนการทำอาหาร รวมทั้งการเรียนรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร

Provenance (แหล่งที่มา) – ศึกษาแหล่งที่มาของวัตถุดิบและอาหาร ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

Products (ผลิตภัณฑ์)เข้าใจถึงประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม ในแต่ละภูมิภาคฤดูกาล ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย

ACQUIRE THE ‘ELITE’ CERTIFICATION

ภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตร เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาครบทุกระดับ ผู้เรียนจะได้รับ ELITE CERTIFICATION หรือประกาศนียบัตรขั้นสูง ที่ได้รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อชี้วัดทักษะของผู้สำเร็จการศึกษา ว่าสามารถประกอบอาหาร จัดการครัว และประกอบธุรกิจ ได้อย่างรอบด้าน

THE OTHER PROGRAMME OFFERINGS

Master Classes

หลักสูตรเข้มข้น 2 วัน ผ่านเทคนิคการทำอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญ

Short Courses

หลักสูตร 1 วัน สำหรับ ผู้สนใจในการทำอาหาร

Corporate Workshops

หลักสูตรที่จัดทำให้เหมาะสมกับ ความต้องการขององค์กร

Cooking Camp

สำหรับนักเรียนที่ต้องการ ก้าวสู่เส้นทางสายอาหาร

THE OTHER PROGRAMME OFFERINGS

เดอะ ฟู้ด สคูล ได้ร่วมมือกับสถาบันพันธมิตร ในการคัดสรรเชฟผู้สอนชั้นนำของโลกที่มากพร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการสอนทำอาหาร และการประกอบอาหารประเภทต่างๆ จากอิตาลี ญี่ปุ่น และประเทศไทย

สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน และรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของเรา