ล็อกอิน
en | th
course-details
เชฟ Martina Sabbioni
เชฟผู้สอนอาหารอิตาเลียน – ALMA
เชฟ Martina ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การทําอาหาร เทคนิค และทักษะที่ได้รับการเรียนรู้มาจาก สถาบัน ALMA พร้อมที่จะสร้างความมั่นใจและถ่ายทอดความรู้และทักษะในการประกอบอาหารให้แก่ ผู้เรียน

นอกจากนี้ เชฟ Martina ยังเชี่ยวชาญในเรื่องการทําซุปได้อย่างหลากหลายชนิด โดยผู้เรียน สามารถเรียนกับเชฟ Martina ได้ในหลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียน ระยะสั้น
ประสบการณ์และเส้นทางการทํางาน:
  • Chef Instructor for International Courses by ALMA - 2020 - present
  • ALMA’s Advanced Course of Italian Cuisine