ล็อกอิน
en | th
course-details
เชฟณัฐวุฒิ พรมจันทร์
เชฟผู้สอนอาหารไทย – วิทยาลัยดุสิตธานี
ในหลักสูตรอาหารไทยของเชฟณัฐวุฒิ นักเรียนจะได้เรียนรู้ลึกถึงแก่นแท้ และความเป็นมาของอาหารไทย แบบร่วมสมัย และดั้งเดิม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในของศาสตร์ของอาหารไทยอย่างครอบคลุม ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ไปพร้อม ๆ กันที่ เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก
ประสบการณ์และเส้นทางการทํางาน:
  • อาจารย์ประจําวิชาการประกอบอาหารไทยและ ขนมไทย วิทยาลัยดุสิตธานี
  • Professional of Thai culture category Thai food and Thai Dessert and Historian of Thai food and AEC.