ล็อกอิน
en | th
logo-partner-school
ฝึกฝนความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหารไทย จากสถาบันระดับแนวหน้าของประเทศ
เดอะ ฟู้ด สคูล ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี นำหลักสูตรมาตรฐานระดับอุดมศึกษา มาพัฒนาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร ที่มีเนื้อหาและระยะเวลาการเรียนที่กระชับขึ้น แต่ครบครันด้วยทักษะในการประกอบอาหาร และความรู้ในเชิงธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้เรียนในวัยทำงาน ที่ต้องการสร้างทักษะใหม่ เปลี่ยนสายงาน ไปจนถึงมืออาชีพที่ต้องการพัฒนาทักษะ เทคนิคต่างๆ และต่อยอดความรู้ให้สูงขึ้น
partner-school-cover partner-school-cover
เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในทุกรายละเอียด ของรสชาติ วัตถุดิบ และงานครัวไทย
วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของประเทศไทย ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี โดดเด่นด้วยการเรียนการสอนที่คุณภาพ มุ่งเน้นฝึกฝน ความเป็นเลิศ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามความใฝ่ฝัน วิทยาลัยดุสิตธานีตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในด้านการบริการ อาหาร และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้วิทยาลัยดุสิตธานีมีความได้เปรียบในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการก้าวสู่สนามจริงของสายอาชีพเชฟ โรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจอาหาร หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยวิทยาลัยดุสิตธานี นอกจากจะมุ่งเน้นทักษะด้านการปฏิบัตรอย่างเข้มข้น หากแต่ยังให้ความสำคัญต่อความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านธุรกิจ และการถ่ายทอดทักษะที่สำคัญต่างๆ ที่ผู้เรียนจำเป็นจะต้องมี เพื่อก้าวเข้าสู่วงการอาหารได้อย่างมั่นใจ และเป็นมืออาชีพ
ประสบการณ์ จากผู้เรียน
ประสบการณ์ตรงจากนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานีต่อสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ และต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในสายงาน
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop