ล็อกอิน
en | th
Donburi
Donburi, literally meaning 'a bowl'. In this class you will be exploring Japanese rice dishes consisting of fish, meat, vegetables or other ingredients simmered together and served over rice.
course-details
ตารางเรียน
วันที่: 11 มกราคม 2023
ช่วงเวลาเรียน: 1-Day Class with 2 Sessions per day
ชั่วโมงเรียน: Morning 08:30-12:30 / Afternoon 13:30-17:30
จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด: 8 ชั่วโมง
อายุของผู้เรียน: Minimum 18 years old
ภาษาที่ใช้สอน: English with Thai translation
เหมาะสำหรับ: Amateur and food enthusiasts
สิ่งที่คุณจะได้รับ: Certificate of attendance by The Food School and Tsuji
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
  • Japanese rice cooking and simmering techniques
  • Understand basic ingredients to make Donburi
Donburi recipes by Tsuji
  • Katsudon
  • Gyu Steakdon
  • Magurodon
คอร์สเรียนที่คุณอาจสนใจ: