ล็อกอิน
en | th

เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก โรงเรียนสอนทำอาหารสุดทันสมัย มุ่งสนับสนุนแนวคิดด้านความยั่งยืนอย่างแท้จริง

เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก โรงเรียนสอนทำอาหารสุดทันสมัย มุ่งสนับสนุนแนวคิดด้านความยั่งยืนอย่างแท้จริง ปฏิเสธไม่ได้ ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability Concepts) จึงเป็นสิ่งที่หลายธุรกิจเริ่มให้ความสำคัญ และผลักดันให้เป็นนโยบายหลักขององค์กร ซึ่งที่โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร “เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก” ได้เริ่มต้นปลูกฝังแนวคิดนี้แก่นักเรียน และพนักงานในองค์กรแล้วเช่นกัน อาทิ การเลือกสรรวัสดุก่อสร้าง การคัดสรรแหล่งวัตถุดิบสำหรับการเรียนการสอน รวมถึงการริเริ่มทำแคมเปญต่างๆ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนขยะอาหารให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์! หนึ่งในหลักสำคัญที่ทางโรงเรียนเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกยึดถือ คือ “แนวคิดด้าน Zero Waste หรือการกำจัดขยะให้เป็นศูนย์”  โดยนำเศษขยะอาหาร เข้าสู่เครื่องย่อยเศษอาหารขนาดใหญ่ (Food Waste Composter) เพื่อให้ได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมแบ่งปันให้แก่พนักงาน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ โดยรอบ เพื่อนำไปใช้บำรุงต้นไม้ต่อได้อย่างยั่งยืน Farm-to-Table ใจกลางเมือง! ภายในอาคารของโรงเรียนเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก ได้มีการปลูกผักในรูปแบบของ “ฟาร์มผักแนวตั้ง (Vertical...

Read more
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop