ล็อกอิน
en | th
คุกกิ้งแคมป์
โครงการที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมในวัยเรียนได้ค้นหาตัวตน ความสนใจในด้านอาหาร และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมฝึกฝนทั้งการประกอบอาหาร เบเกอรี และขนมหวาน รวมถึงสัมผัสประสบการณ์การทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระหว่างการเรียนรู้
course-details
ตารางเรียน
วันที่: 21 ตุลาคม 2023 / 22 ตุลาคม 2023
ช่วงเวลาเรียน: 2 ช่วงต่อวัน (ช่วงเช้าและบ่าย)
ชั่วโมงเรียน: 6 ชั่วโมงต่อวัน
จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด: 12 ชั่วโมง
จำนวนผู้เรียน: 16 คน
อายุของผู้เรียน: ระหว่าง 13-18 ปี
ภาษาที่ใช้สอน: ภาษาอังกฤษ พร้อมล่ามภาษาไทย
เหมาะสำหรับ: เยาวชนที่มีใจรักในการทำอาหาร
สิ่งที่คุณจะได้รับ: ใบประกาศนียบัตร จากเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop