ล็อกอิน
en | th
logo-partner-school
หลักสูตรการทำเบเกอรีและขนมอบสไตล์อิตาเลียนระยะยาว เหมาะสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นเชฟขนมอบระดับมืออาชีพ แม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ใดๆ มาก่อน โดยจะมุ่งเน้นไปที่การเริ่มสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แน่น ตลอดจนการมอบความรู้เสริมเกี่ยวกับด้านการจัดการครัว รวมไปถึงหลักการบริหารธุรกิจ ในหลักสูตรระดับขั้นสูง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นเชฟและผู้ประกอบการร้านเบเกอรีและขนมอบระดับมืออาชีพ มีความรู้รอบด้าน และสามารถสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ได้ไม่รู้จบ
หลักสูตรแต่ละระดับ
course-level-thumbnail
หลักสูตรระดับที่ 1
หลักสูตรการทำเบเกอรีและขนมอบสไตล์อิตาเลียน ขั้นต้น โดยสถาบัน ALMA

หลักสูตรการทำเบเกอรีและขนมอบสไตล์อิตาเลียนขั้นต้น ที่มุ่งเน้นในการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานในการทำขนมอิตาเลียน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบ ส่วนผสม อุปกรณ์ ตลอดจนเรียนรู้ไปถึงปฎิกริยาต่างๆ เมื่อส่วนผสมมารวมกันในอุณหภูมิที่ต่างกัน เพื่อให้นักเรียนได้สร้างทักษะในการทำขนมและได้รับเทคนิคพื้นฐานที่สำคัญเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์ขนมอบอิตาเลียนชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ และปรับสูตรได้อย่างเหมาะสม

ตารางหลักสูตร

เทอมที่เปิดสอน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  9 มกราคม 2567 / 2 เมษายน 2567 / 9 กรกฎาคม 2567 / 1 ตุลาคม 2567

ระยะเวลาการเรียน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เดือน โดยประมาณ

จำนวนวันที่เรียนต่อสัปดาห์:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  4 วัน ต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา
  4 ชั่วโมง ต่อวัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด:

 • 200+ ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้สอน:

 • ภาษาอิตาลี พร้อมล่ามภาษาอังกฤษ

อายุขั้นต่ำ: 

 • 18 ปี

คลาสนี้เหมาะสำหรับ:

 • มือสมัครเล่น ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเบเกอรีและขนมอบแต่มีความสนใจ และผู้ต้องการพัฒนาและเพิ่มทักษะการทำเบเกอรีและขนมอบสัญชาติอิตาลี
ข้อมูลหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • เทคนิคพื้นฐานของการทำขนมอบและของหวานสไตล์อิตาเลียน
 • ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ในการทำขนมอบและของหวานสไตล์อิตาเลียน
 • เรียนรู้การทำขนมอบยอดนิยมสไตล์อิตาเลียน เช่น เมอแรงก์ ขนมพัฟ ขนมชูซ์ เค้ก ฯลฯ
 • เรียนรู้การทำของหวานยอดนิยมสไตล์อิตาเลียน เช่น เจลาโต้ ซอร์เบต์ ช็อกโกแลต ฯลฯ
 • มาตรฐานปลอดภัยและสุขอนามัยของการทำขนมตามหลักสากล

ตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 • N/A 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • เข้าใจพื้นฐานของขนมอบและของหวานอิตาเลียนได้อย่างถ่องแท้
 • เทคนิคและทักษะการทําขนมอบและของหวานอิตาเลียนขั้นพื้นฐานที่จําเป็น
 • สามารถคัดสรร เลือกใช้วัตถุดิบและส่วนผสมในการทำขนมอบและของหวานอิตาเลียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ:

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการทำเบเกอรีและขนมอบสไตล์อิตาเลียน ขั้นต้น โดยสถาบัน ALMA
  (ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
ค่าใช้จ่าย:

ค่าเรียน:

 • 245,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 275,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

ค่าสมัคร:

 • 3,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 5,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

เครื่องแบบ: 

 • 3,250 บาท ต่อ 1 ชุด (เสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน)

เซ็ตอุปกรณ์:

 • 38,000 บาท ต่อเซ็ต

*หมายเหตุ *

 • ***ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%
course-level-thumbnail
หลักสูตรระดับที่ 2
หลักสูตรการทำเบเกอรีและขนมอบสไตล์อิตาเลียน ขั้นสูง โดยสถาบัน ALMA

ในหลักสูตรการทำเบเกอรีและขนมอบขั้นสูงนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ในการทำขนมอิตาเลียน ที่มีความยากและซับซ้อนมากขึ้น เชฟผู้สอนจะมุ่งเน้นในการถ่ายทอดเทคนิคที่ยากขึ้น ประกอบกับให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล และ ให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำเอาความรู้มาประยุกต์ในการปรับปรุงสูตรเดิม และสร้างสรรค์สูตรใหม่ๆ สอนให้นักเรียนได้เข้าใจการผลิตขนมทั้งแบบ Home Baking และในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถต่อยอดในการสร้าง และพัฒนาโอกาสทางสายอาชีพได้

ตารางหลักสูตร

เทอมที่เปิดสอน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  8 มกราคม 2567 / 1 เมษายน 2567 / 8 กรกฎาคม 2567 / 30 กันยายน 2567

ระยะเวลาการเรียน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เดือน โดยประมาณ

จำนวนวันที่เรียนต่อสัปดาห์:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  4 วัน ต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา
  4 ชั่วโมง ต่อวัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด:

 • 200+ ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้สอน:

 • ภาษาอังกฤษ

อายุขั้นต่ำ: 

 • 18 ปี

คลาสนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้มีพื้นฐานและประสบการณ์การทำขนมขั้นต้นมาแล้ว เพื่อพัฒนาทักษะที่มีให้มากขึ้น
ข้อมูลหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ความรู้และเทคนิคการอบขนมและทำของหวานสไตล์อิตาเลียนขั้นสูง
 • การนำความรู้และเทคนิคที่เรียนในขั้นต้น มาประยุกต์ใช้กับเมนูที่มีความซับซ้อนในกระบวนการผลิตมากขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ขนมอบอิตาเลียนในขั้นสูง
 • เรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ความนิยมของขนมอบในปัจจุบัน เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างสรรค์สูตร หรือคิดค้นเมนูใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้อีกด้วย
 • การกำกับดูแลการจัดการครัวเบเกอรีและขนมอบ และการบริหารธุรกิจด้านเบเกอรีและขนมอบ
 • กลยุทธ์และการใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเบเกอรี
 • หลักความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำเบเกอรีและขนมอบ

ตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 • ทัศนศึกษานอกสถานที่ อาทิ แผนกเบเกอรีของโรงแรมชื่อดัง หรือร้านเบเกอรีที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
 • สัมมนากับวิทยากรรับเชิญ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้านการทำขนมอบและเบเกอรี
 • ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรรับเชิญ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในเรื่องกลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจขนมและของหวาน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • มีทักษะในการทำขนมอบและเบเกอรีสัญชาติอิตาเลียนเมนูต่างๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • สามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ มาปรับและพัฒนาสูตรได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถสร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆ ขึ้นเองได้
 • มีองค์ความรู้ในด้านการทำขนมอบและเบเกอรีสไตล์อิตาเลียนเป็นอย่างดี เพื่อนำไปต่อยอดและสร้างโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจสายของหวานและขนมอบ

ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ:

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการทำเบเกอรีและขนมอบสไตล์อิตาเลียน ขั้นสูง โดยสถาบัน ALMA
  (ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
ค่าใช้จ่าย:

ค่าเรียน:

 • 245,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 275,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:

 • ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สำหรับนักเรียนเข้าใหม่เท่านั้น

ค่าสมัคร:

 • 3,000 บาท – นักเรียนไทย 
 • 5,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ 

เครื่องแบบ: 

 • 3,250 บาท ต่อ 1 ชุด (เสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน)

เซ็ตอุปกรณ์:

 • 38,000 บาท ต่อเซ็ต

*หมายเหตุ *

 • *** ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%

หลักสูตรการทำเบเกอรีและขนมอบสไตล์อิตาเลียนขั้นต้น ที่มุ่งเน้นในการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานในการทำขนมอิตาเลียน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบ ส่วนผสม อุปกรณ์ ตลอดจนเรียนรู้ไปถึงปฎิกริยาต่างๆ เมื่อส่วนผสมมารวมกันในอุณหภูมิที่ต่างกัน เพื่อให้นักเรียนได้สร้างทักษะในการทำขนมและได้รับเทคนิคพื้นฐานที่สำคัญเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์ขนมอบอิตาเลียนชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ และปรับสูตรได้อย่างเหมาะสม

ตารางหลักสูตร

เทอมที่เปิดสอน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  9 มกราคม 2567 / 2 เมษายน 2567 / 9 กรกฎาคม 2567 / 1 ตุลาคม 2567

ระยะเวลาการเรียน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เดือน โดยประมาณ

จำนวนวันที่เรียนต่อสัปดาห์:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  4 วัน ต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา
  4 ชั่วโมง ต่อวัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด:

 • 200+ ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้สอน:

 • ภาษาอิตาลี พร้อมล่ามภาษาอังกฤษ

อายุขั้นต่ำ: 

 • 18 ปี

คลาสนี้เหมาะสำหรับ:

 • มือสมัครเล่น ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเบเกอรีและขนมอบแต่มีความสนใจ และผู้ต้องการพัฒนาและเพิ่มทักษะการทำเบเกอรีและขนมอบสัญชาติอิตาลี
ข้อมูลหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • เทคนิคพื้นฐานของการทำขนมอบและของหวานสไตล์อิตาเลียน
 • ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ในการทำขนมอบและของหวานสไตล์อิตาเลียน
 • เรียนรู้การทำขนมอบยอดนิยมสไตล์อิตาเลียน เช่น เมอแรงก์ ขนมพัฟ ขนมชูซ์ เค้ก ฯลฯ
 • เรียนรู้การทำของหวานยอดนิยมสไตล์อิตาเลียน เช่น เจลาโต้ ซอร์เบต์ ช็อกโกแลต ฯลฯ
 • มาตรฐานปลอดภัยและสุขอนามัยของการทำขนมตามหลักสากล

ตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 • N/A 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • เข้าใจพื้นฐานของขนมอบและของหวานอิตาเลียนได้อย่างถ่องแท้
 • เทคนิคและทักษะการทําขนมอบและของหวานอิตาเลียนขั้นพื้นฐานที่จําเป็น
 • สามารถคัดสรร เลือกใช้วัตถุดิบและส่วนผสมในการทำขนมอบและของหวานอิตาเลียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ:

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการทำเบเกอรีและขนมอบสไตล์อิตาเลียน ขั้นต้น โดยสถาบัน ALMA
  (ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
ค่าใช้จ่าย:

ค่าเรียน:

 • 245,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 275,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

ค่าสมัคร:

 • 3,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 5,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

เครื่องแบบ: 

 • 3,250 บาท ต่อ 1 ชุด (เสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน)

เซ็ตอุปกรณ์:

 • 38,000 บาท ต่อเซ็ต

*หมายเหตุ *

 • ***ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%

ในหลักสูตรการทำเบเกอรีและขนมอบขั้นสูงนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ในการทำขนมอิตาเลียน ที่มีความยากและซับซ้อนมากขึ้น เชฟผู้สอนจะมุ่งเน้นในการถ่ายทอดเทคนิคที่ยากขึ้น ประกอบกับให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล และ ให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำเอาความรู้มาประยุกต์ในการปรับปรุงสูตรเดิม และสร้างสรรค์สูตรใหม่ๆ สอนให้นักเรียนได้เข้าใจการผลิตขนมทั้งแบบ Home Baking และในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถต่อยอดในการสร้าง และพัฒนาโอกาสทางสายอาชีพได้

ตารางหลักสูตร

เทอมที่เปิดสอน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  8 มกราคม 2567 / 1 เมษายน 2567 / 8 กรกฎาคม 2567 / 30 กันยายน 2567

ระยะเวลาการเรียน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เดือน โดยประมาณ

จำนวนวันที่เรียนต่อสัปดาห์:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  4 วัน ต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา
  4 ชั่วโมง ต่อวัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด:

 • 200+ ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้สอน:

 • ภาษาอังกฤษ

อายุขั้นต่ำ: 

 • 18 ปี

คลาสนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้มีพื้นฐานและประสบการณ์การทำขนมขั้นต้นมาแล้ว เพื่อพัฒนาทักษะที่มีให้มากขึ้น
ข้อมูลหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ความรู้และเทคนิคการอบขนมและทำของหวานสไตล์อิตาเลียนขั้นสูง
 • การนำความรู้และเทคนิคที่เรียนในขั้นต้น มาประยุกต์ใช้กับเมนูที่มีความซับซ้อนในกระบวนการผลิตมากขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ขนมอบอิตาเลียนในขั้นสูง
 • เรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ความนิยมของขนมอบในปัจจุบัน เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างสรรค์สูตร หรือคิดค้นเมนูใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้อีกด้วย
 • การกำกับดูแลการจัดการครัวเบเกอรีและขนมอบ และการบริหารธุรกิจด้านเบเกอรีและขนมอบ
 • กลยุทธ์และการใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเบเกอรี
 • หลักความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำเบเกอรีและขนมอบ

ตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 • ทัศนศึกษานอกสถานที่ อาทิ แผนกเบเกอรีของโรงแรมชื่อดัง หรือร้านเบเกอรีที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
 • สัมมนากับวิทยากรรับเชิญ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้านการทำขนมอบและเบเกอรี
 • ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรรับเชิญ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในเรื่องกลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจขนมและของหวาน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • มีทักษะในการทำขนมอบและเบเกอรีสัญชาติอิตาเลียนเมนูต่างๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • สามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ มาปรับและพัฒนาสูตรได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถสร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆ ขึ้นเองได้
 • มีองค์ความรู้ในด้านการทำขนมอบและเบเกอรีสไตล์อิตาเลียนเป็นอย่างดี เพื่อนำไปต่อยอดและสร้างโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจสายของหวานและขนมอบ

ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ:

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการทำเบเกอรีและขนมอบสไตล์อิตาเลียน ขั้นสูง โดยสถาบัน ALMA
  (ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
ค่าใช้จ่าย:

ค่าเรียน:

 • 245,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 275,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:

 • ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สำหรับนักเรียนเข้าใหม่เท่านั้น

ค่าสมัคร:

 • 3,000 บาท – นักเรียนไทย 
 • 5,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ 

เครื่องแบบ: 

 • 3,250 บาท ต่อ 1 ชุด (เสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน)

เซ็ตอุปกรณ์:

 • 38,000 บาท ต่อเซ็ต

*หมายเหตุ *

 • *** ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop