ล็อกอิน
en | th
หลักสูตรพิเศษ ออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
personalized-course
PERSONALISED COURSES
หลักสูตรประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร เบเกอรีและขนมอบ หรือไวน์ ที่ถูกออกแบบให้ตรงกับวัตถุประสงค์ รวมถึงความต้องการขององค์กร บริษัท หรือโรงเรียนต่างๆ
  • กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ผ่านการทำอาหาร
  • สาธิตการทำอาหาร และการชิมอาหาร
  • ชั้นเรียนทำอาหาร พร้อมมื้อกลางวัน หรือมื้อเย็น
  • ชั้นเรียนไวน์ และการชิมไวน์
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อแจ้งความประสงค์ ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบกิจกรรมสำหรับคุณ และจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
personalized-course
PRIVATE COOKING CAMP
โครงการที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมในวัยเรียนได้ค้นหาตัวตน ความสนใจในด้านอาหาร และสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมฝึกฝนทั้งการประกอบอาหาร เบเกอรี และขนมหวาน ผ่านกิจกรรมดังนี้:
  • กิจกรรมสันทนาการ เพื่อจุดประกายความสนใจในสายอาชีพด้านอาหาร
  • กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีด้านการทำอาหารนานาชาติ
  • เรียนรู้เทคนิคการทำอาหารที่ถูกต้องตามหลักการสากล ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์

Special Courses