ล็อกอิน
en | th
logo-partner-school
หลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียน
อย่างมืออาชีพ โดยสถาบัน ALMA
หลักสูตรของ ALMA โรงเรียนสอนศิลปะการประกอบอาหารชื่อดังของอิตาลีนั้น มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานจากการเรียนรู้จากทักษะและเทคนิคแบบดั้งเดิม ไปจนถึงทักษะและเทคนิกการประกอบอาหารร่วมสมัย หลักสูตรประกาศนียบัตรที่ ALMA ได้พัฒนาร่วมกับเดอะ ฟู้ด สคูล นั้นประกอบไปด้วยหลักสูตร 3 ระดับ นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานทั้งหมดของศาสตร์การทำอาหารในขั้นต้นและขั้นกลาง นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำอาหารที่ซับซ้อนขึ้น อีกทั้งจะเริ่มเรียนรู้ในเชิงการบริหารจัดการ โดยในหลักสูตรขั้นสูง นอกเหนือจากทักษะการประกอบอาหารที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและการบริหารจัดการครัวแล้ว ยังจะได้เรียนรู้ในมุมของผู้ประกอบการอีกด้วย
หลักสูตรแต่ละระดับ
course-level-thumbnail
หลักสูตรระดับที่ 1
หลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียน ขั้นต้น โดยสถาบัน ALMA

ในหลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียนขั้นต้นนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการทำอาหารขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่เรื่องความสะอาดและปลอดภัยตามหลักสากล การใช้อุปกรณ์การทำครัวต่างๆ ตลอดจนการเก็บรักษา การเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม พร้อมกับทักษะการประกอบอาหารอิตาเลียนขั้นพื้นฐานต่างๆ การเรียนการสอนของเรามุ่งเน้น “Competency-based” คือการเรียนที่สร้างทักษะและความเข้าใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์

ตารางหลักสูตร

เทอมที่เปิดสอน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  9 มกราคม 2567 / 2 เมษายน 2567 / 9 กรกฎาคม 2567 / 1 ตุลาคม 2567

ระยะเวลาการเรียน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เดือน โดยประมาณ

จำนวนวันที่เรียนต่อสัปดาห์:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  4 วัน ต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา
  4 ชั่วโมง ต่อวัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด:

 • 200+ ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้สอน:

 • ภาษาอิตาเลียน พร้อมล่ามภาษาอังกฤษ

อายุขั้นต่ำ: 

 • 18 ปี

คลาสนี้เหมาะสำหรับ:

 • มือสมัครเล่น ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการทำอาหารแต่มีความสนใจที่จะเรียน และผู้ต้องการพัฒนาทักษะการทำอาหารอิตาเลียนเพิ่มเติม
ข้อมูลหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

 • ความรู้เกี่ยวกับอาหารอิตาเลียน รวมถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อาหารอิตาเลียน อาหารประจำภูมิภาค และส่วนผสมขั้นพื้นฐาน
 • เทคนิคการทำอาหารอิตาเลียนขั้นพื้นฐาน
 • วิธีการทำพาสต้าสดและแห้งประเภทต่างๆ
 • วิธีทำริซอตโต้อิตาเลียนแบบต้นตำรับ และเมนูที่เป็นที่นิยมประจำชาติอื่นๆ
 • เทคนิคการเตรียมส่วนผสมอาหารสไตล์อิตาเลียน
 • มาตรฐานปลอดภัยและสุขอนามัยของการทำอาหารตามหลักสากล

ตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม):

 • ร่วมสัมมนากับวิทยากรรับเชิญ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้านการทำอาหารอิตาเลียน 
 • กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ในการจำลองการคัดสรรวัตถุดิบจากตลาด

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • เข้าใจพื้นฐานของอาหารอิตาเลียนได้อย่างถ่องแท้
 • เทคนิคและทักษะการทำอาหารอิตาเลียนขั้นพื้นฐานที่จําเป็น
 • สามารถคัดสรร และเลือกใช้วัตถุดิบและส่วนผสมในการทำอาหารอิตาเลียนได้อย่างเหมาะสม

ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ:

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียน ขั้นต้น โดยสถาบัน ALMA
  (ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
  เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
ค่าใช้จ่าย:

ค่าเรียน:

 • 245,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 275,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

ค่าสมัคร:

 • 3,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 5,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

เครื่องแบบ: 

 • 3,250 บาท ต่อ 1 ชุด (เสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน)

เซ็ตอุปกรณ์:

 • 38,000 บาท ต่อเซ็ต

*หมายเหตุ*

 • *** ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%
course-level-thumbnail
หลักสูตรระดับที่ 2
หลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียน ขั้นกลาง โดยสถาบัน ALMA

หลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียนขั้นกลาง จะมุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารอิตาเลียน และการสร้างความยั่งยืน ผ่านทักษะการประกอบอาหารอิตาเลียนแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาหารที่ซับซ้อนขึ้นกว่าขั้นต้น โดยนำความรู้ที่ได้เรียนก่อนหน้า มาประยุกต์และสร้างสรรค์เมนูที่น่าสนใจ และสามารถคำนวณจุดคุ้มทุนของเมนูที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่างเหมาะสม

ตารางหลักสูตร

เทอมที่เปิดสอน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เมษายน 2567 / 2 ตุลาคม 2567

ระยะเวลาการเรียน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เดือน โดยประมาณ

จำนวนวันที่เรียนต่อสัปดาห์:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  4 วัน ต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา
  4 ชั่วโมง ต่อวัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด:

 • 200+ ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้สอน:

 • ภาษาอิตาเลียน พร้อมล่ามภาษาอังกฤษ

อายุขั้นต่ำ: 

 • 18 ปี

คลาสนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้มีพื้นฐานและประสบการณ์การทำครัวขั้นต้นมาแล้ว เพื่อพัฒนาทักษะที่มีให้มากขึ้น
ข้อมูลหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

 • หลักการออกแบบและสร้างสรรค์เมนูอาหารอิตาเลียน
 • การสร้างสรรค์เมนูอาหารอิตาเลียนแบบเซ็ตเมนู และ บุฟเฟต์
 • ทฤษฎีการจับคู่อาหารและเครื่องดื่มสไตล์อิตาเลียน
 • ความสําคัญของโภชนาการต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 • การดําเนินงานร้านอาหารและการจัดการกํากับดูแล ด้วยการบูรณาการแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน
 • มาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยในระดับสากล

ตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม):

 • การสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน
 • ทัศนศึกษานอกสถานที่ อาทิ ตลาด ร้านอาหารอิตาเลียนที่มีชื่อเสียง หรือฟาร์มออร์กานิก
 • กิจกรรมพิเศษอื่นๆ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • เรียนรู้ทักษะและเทคนิคการทําอาหารอิตาเลียนที่ซับซ้อนขึ้น
 • สามารถเตรียมและสร้างสรรค์อาหารอิตาเลียนแบบดั้งเดิม และร่วมสมัยได้อย่างเหมาะสม
 • เรียนรู้การกำกับดูแลขั้นตอนการทำงานในครัวและบริหารจัดการร้านอาหาร
 • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร ความเป็นอยู่ที่ดี และสิ่งแวดล้อม

ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ:

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียน ขั้นกลาง โดยสถาบัน ALMA
  (ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
ค่าใช้จ่าย:

ค่าเรียน:

 • 245,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 275,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

ค่าสมัคร:

 • 3,000 บาท – นักเรียนไทย 
 • 5,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ 

เครื่องแบบ: 

 • 3,250 บาท ต่อ 1 ชุด (เสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน)

เซ็ตอุปกรณ์:

 • 38,000 บาท ต่อเซ็ต

*หมายเหตุ*

 • *** ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%
course-level-thumbnail
หลักสูตรระดับที่ 3
หลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียน ขั้นสูง โดยสถาบัน ALMA

หลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียนขั้นสูง นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาหารขั้นสูง พร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจในสายอาหาร อาทิ การจัดการครัวและการบริหารร้าน การคำนวณต้นทุนต่างๆ อีกทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการประกอบอาหารในปัจจุบัน และการสร้างความน่าสนใจให้กับธุรกิจอาหารของคุณ ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อทางการตลาด

ตารางหลักสูตร

เทอมที่เปิดสอน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  8 มกราคม 2567 / 8 กรกฎาคม 2567

ระยะเวลาการเรียน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เดือน โดยประมาณ

จำนวนวันที่เรียนต่อสัปดาห์:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  4 วัน ต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา
  4 ชั่วโมง ต่อวัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด:

 • 200+ ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้สอน:

 • ภาษาอิตาเลียน พร้อมล่ามภาษาอังกฤษ

อายุขั้นต่ำ: 

 • 18 ปี

คลาสนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้มีพื้นฐานและประสบการณ์การทำครัวขั้นต้นและขั้นกลางมาแล้ว เพื่อพัฒนาทักษะที่มีให้มากขึ้น
ข้อมูลหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

 • แนวโน้มอาหารอิตาเลียนและการพัฒนาตลาดอาหารอิตาเลียนในต่างประเทศ
 • นวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านบริการการจัดการและผลิตภัณฑ์อาหาร
 • การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์อาหารอิตาเลียนแนวใหม่
 • การควบคุมต้นทุนอาหารและกลยุทธ์การกําหนดราคาที่สามารถสร้างรายได้และผลกําไร
  อย่างเหมาะสม
 • การดําเนินงานและการจัดการร้านอาหาร: วิธีการวางแผนจัดระเบียบและปรับปรุงกระบวน
  การปฏิบัติงาน
 • กลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอาหาร
 • มาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยในระดับสากล

ตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม):

 • ทัศนศึกษานอกสถานที่ ศึกษาดูงานที่ร้านอาหารอิตาเลียนชั้นนำ 
 • ร่วมสัมมนากับวิทยากรรับเชิญ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในเรื่องกลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอาหาร
 • ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแชร์ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญและเชฟชื่อดังด้านอาหารอิตาเลียน
 • กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
 • การวางแผนและการสร้างเมนูสําหรับงานเลี้ยง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • สามารถทำอาหารอิตาเลียนได้อย่างมืออาชีพ โดยใช้เทคนิคการประกอบอาหารขั้นสูง
  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • สามารถใช้ทักษะการประกอบอาหาร เทคนิค และความรู้มาประยุกต์และ
  สร้างสรรค์อาหารจานใหม่ๆได้อย่างน่าสนใจ
 • เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ในด้านการประกอบอาหารและด้านการประกอบ ธุรกิจ
  เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการเป็นเชฟ หรือผู้ประกอบธุรกิจสายอาหาร

ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ:

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียน ขั้นสูง โดยสถาบัน ALMA
  (ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
ค่าใช้จ่าย:

ค่าเรียน:

 • 245,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 275,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:

 • ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สำหรับนักเรียนเข้าใหม่เท่านั้น

ค่าสมัคร:

 • 3,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 5,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ 

เครื่องแบบ: 

 • 3,250 บาท ต่อ 1 ชุด (เสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน)

เซ็ตอุปกรณ์:

 • 38,000 บาท ต่อเซ็ต

*หมายเหตุ*

 • *** ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%

ในหลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียนขั้นต้นนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการทำอาหารขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่เรื่องความสะอาดและปลอดภัยตามหลักสากล การใช้อุปกรณ์การทำครัวต่างๆ ตลอดจนการเก็บรักษา การเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม พร้อมกับทักษะการประกอบอาหารอิตาเลียนขั้นพื้นฐานต่างๆ การเรียนการสอนของเรามุ่งเน้น “Competency-based” คือการเรียนที่สร้างทักษะและความเข้าใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์

ตารางหลักสูตร

เทอมที่เปิดสอน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  9 มกราคม 2567 / 2 เมษายน 2567 / 9 กรกฎาคม 2567 / 1 ตุลาคม 2567

ระยะเวลาการเรียน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เดือน โดยประมาณ

จำนวนวันที่เรียนต่อสัปดาห์:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  4 วัน ต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา
  4 ชั่วโมง ต่อวัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด:

 • 200+ ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้สอน:

 • ภาษาอิตาเลียน พร้อมล่ามภาษาอังกฤษ

อายุขั้นต่ำ: 

 • 18 ปี

คลาสนี้เหมาะสำหรับ:

 • มือสมัครเล่น ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการทำอาหารแต่มีความสนใจที่จะเรียน และผู้ต้องการพัฒนาทักษะการทำอาหารอิตาเลียนเพิ่มเติม
ข้อมูลหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

 • ความรู้เกี่ยวกับอาหารอิตาเลียน รวมถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อาหารอิตาเลียน อาหารประจำภูมิภาค และส่วนผสมขั้นพื้นฐาน
 • เทคนิคการทำอาหารอิตาเลียนขั้นพื้นฐาน
 • วิธีการทำพาสต้าสดและแห้งประเภทต่างๆ
 • วิธีทำริซอตโต้อิตาเลียนแบบต้นตำรับ และเมนูที่เป็นที่นิยมประจำชาติอื่นๆ
 • เทคนิคการเตรียมส่วนผสมอาหารสไตล์อิตาเลียน
 • มาตรฐานปลอดภัยและสุขอนามัยของการทำอาหารตามหลักสากล

ตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม):

 • ร่วมสัมมนากับวิทยากรรับเชิญ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้านการทำอาหารอิตาเลียน 
 • กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ในการจำลองการคัดสรรวัตถุดิบจากตลาด

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • เข้าใจพื้นฐานของอาหารอิตาเลียนได้อย่างถ่องแท้
 • เทคนิคและทักษะการทำอาหารอิตาเลียนขั้นพื้นฐานที่จําเป็น
 • สามารถคัดสรร และเลือกใช้วัตถุดิบและส่วนผสมในการทำอาหารอิตาเลียนได้อย่างเหมาะสม

ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ:

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียน ขั้นต้น โดยสถาบัน ALMA
  (ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
  เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
ค่าใช้จ่าย:

ค่าเรียน:

 • 245,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 275,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

ค่าสมัคร:

 • 3,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 5,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

เครื่องแบบ: 

 • 3,250 บาท ต่อ 1 ชุด (เสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน)

เซ็ตอุปกรณ์:

 • 38,000 บาท ต่อเซ็ต

*หมายเหตุ*

 • *** ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%

หลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียนขั้นกลาง จะมุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารอิตาเลียน และการสร้างความยั่งยืน ผ่านทักษะการประกอบอาหารอิตาเลียนแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาหารที่ซับซ้อนขึ้นกว่าขั้นต้น โดยนำความรู้ที่ได้เรียนก่อนหน้า มาประยุกต์และสร้างสรรค์เมนูที่น่าสนใจ และสามารถคำนวณจุดคุ้มทุนของเมนูที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่างเหมาะสม

ตารางหลักสูตร

เทอมที่เปิดสอน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เมษายน 2567 / 2 ตุลาคม 2567

ระยะเวลาการเรียน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เดือน โดยประมาณ

จำนวนวันที่เรียนต่อสัปดาห์:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  4 วัน ต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา
  4 ชั่วโมง ต่อวัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด:

 • 200+ ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้สอน:

 • ภาษาอิตาเลียน พร้อมล่ามภาษาอังกฤษ

อายุขั้นต่ำ: 

 • 18 ปี

คลาสนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้มีพื้นฐานและประสบการณ์การทำครัวขั้นต้นมาแล้ว เพื่อพัฒนาทักษะที่มีให้มากขึ้น
ข้อมูลหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

 • หลักการออกแบบและสร้างสรรค์เมนูอาหารอิตาเลียน
 • การสร้างสรรค์เมนูอาหารอิตาเลียนแบบเซ็ตเมนู และ บุฟเฟต์
 • ทฤษฎีการจับคู่อาหารและเครื่องดื่มสไตล์อิตาเลียน
 • ความสําคัญของโภชนาการต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 • การดําเนินงานร้านอาหารและการจัดการกํากับดูแล ด้วยการบูรณาการแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน
 • มาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยในระดับสากล

ตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม):

 • การสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน
 • ทัศนศึกษานอกสถานที่ อาทิ ตลาด ร้านอาหารอิตาเลียนที่มีชื่อเสียง หรือฟาร์มออร์กานิก
 • กิจกรรมพิเศษอื่นๆ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • เรียนรู้ทักษะและเทคนิคการทําอาหารอิตาเลียนที่ซับซ้อนขึ้น
 • สามารถเตรียมและสร้างสรรค์อาหารอิตาเลียนแบบดั้งเดิม และร่วมสมัยได้อย่างเหมาะสม
 • เรียนรู้การกำกับดูแลขั้นตอนการทำงานในครัวและบริหารจัดการร้านอาหาร
 • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร ความเป็นอยู่ที่ดี และสิ่งแวดล้อม

ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ:

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียน ขั้นกลาง โดยสถาบัน ALMA
  (ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
ค่าใช้จ่าย:

ค่าเรียน:

 • 245,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 275,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

ค่าสมัคร:

 • 3,000 บาท – นักเรียนไทย 
 • 5,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ 

เครื่องแบบ: 

 • 3,250 บาท ต่อ 1 ชุด (เสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน)

เซ็ตอุปกรณ์:

 • 38,000 บาท ต่อเซ็ต

*หมายเหตุ*

 • *** ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%

หลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียนขั้นสูง นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาหารขั้นสูง พร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจในสายอาหาร อาทิ การจัดการครัวและการบริหารร้าน การคำนวณต้นทุนต่างๆ อีกทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการประกอบอาหารในปัจจุบัน และการสร้างความน่าสนใจให้กับธุรกิจอาหารของคุณ ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อทางการตลาด

ตารางหลักสูตร

เทอมที่เปิดสอน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  8 มกราคม 2567 / 8 กรกฎาคม 2567

ระยะเวลาการเรียน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เดือน โดยประมาณ

จำนวนวันที่เรียนต่อสัปดาห์:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  4 วัน ต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา
  4 ชั่วโมง ต่อวัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด:

 • 200+ ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้สอน:

 • ภาษาอิตาเลียน พร้อมล่ามภาษาอังกฤษ

อายุขั้นต่ำ: 

 • 18 ปี

คลาสนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้มีพื้นฐานและประสบการณ์การทำครัวขั้นต้นและขั้นกลางมาแล้ว เพื่อพัฒนาทักษะที่มีให้มากขึ้น
ข้อมูลหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

 • แนวโน้มอาหารอิตาเลียนและการพัฒนาตลาดอาหารอิตาเลียนในต่างประเทศ
 • นวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านบริการการจัดการและผลิตภัณฑ์อาหาร
 • การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์อาหารอิตาเลียนแนวใหม่
 • การควบคุมต้นทุนอาหารและกลยุทธ์การกําหนดราคาที่สามารถสร้างรายได้และผลกําไร
  อย่างเหมาะสม
 • การดําเนินงานและการจัดการร้านอาหาร: วิธีการวางแผนจัดระเบียบและปรับปรุงกระบวน
  การปฏิบัติงาน
 • กลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอาหาร
 • มาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยในระดับสากล

ตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม):

 • ทัศนศึกษานอกสถานที่ ศึกษาดูงานที่ร้านอาหารอิตาเลียนชั้นนำ 
 • ร่วมสัมมนากับวิทยากรรับเชิญ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในเรื่องกลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอาหาร
 • ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแชร์ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญและเชฟชื่อดังด้านอาหารอิตาเลียน
 • กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
 • การวางแผนและการสร้างเมนูสําหรับงานเลี้ยง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • สามารถทำอาหารอิตาเลียนได้อย่างมืออาชีพ โดยใช้เทคนิคการประกอบอาหารขั้นสูง
  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • สามารถใช้ทักษะการประกอบอาหาร เทคนิค และความรู้มาประยุกต์และ
  สร้างสรรค์อาหารจานใหม่ๆได้อย่างน่าสนใจ
 • เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ในด้านการประกอบอาหารและด้านการประกอบ ธุรกิจ
  เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการเป็นเชฟ หรือผู้ประกอบธุรกิจสายอาหาร

ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ:

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารอิตาเลียน ขั้นสูง โดยสถาบัน ALMA
  (ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
ค่าใช้จ่าย:

ค่าเรียน:

 • 245,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 275,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:

 • ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สำหรับนักเรียนเข้าใหม่เท่านั้น

ค่าสมัคร:

 • 3,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 5,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ 

เครื่องแบบ: 

 • 3,250 บาท ต่อ 1 ชุด (เสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน)

เซ็ตอุปกรณ์:

 • 38,000 บาท ต่อเซ็ต

*หมายเหตุ*

 • *** ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop