ล็อกอิน
en | th
logo-partner-school
เปิดประสบการณ์เรียนรู้การทำอาหารไทยไปกับวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันสอนธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการ และศิลปะการประกอบอาหารชั้นนำของไทย โดยหลักสูตรที่เปิดสอนที่เดอะ ฟู้ด สคูล เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานทักษะด้านอาหารไทยแบบดั้งเดิม เข้ากับเทคนิคและทักษะที่ทันสมัย นำเสนอหัวข้อการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อผู้ต้องการเป็นเชฟมืออาชีพและผู้ประกอบการด้านอาหาร ทั้งทักษะเชิงปฏิบัติ และความรู้ในเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการ ที่จะพัฒนามือสมัครเล่นให้กลายเป็นมืออาชีพด้วยระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี
หลักสูตรแต่ละระดับ
course-level-thumbnail
หลักสูตรระดับที่ 1
หลักสูตรการประกอบอาหารไทย ขั้นต้น โดยวิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตรการประกอบอาหารไทย ขั้นต้น มุ่งเน้นการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานตามหลักสากลของศิลปะการประกอบอาหาร ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด ความปลอดภัย การจัดการวัตถุดิบ ตลอดจนการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมการทานอาหารของไทยทั้ง 4 ภาค เครื่องเทศ และสมุนไพร ที่สำคัญต่อการทำอาหารไทย เทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมวัตถุดิบ และการประกอบอาหารไทย ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีเชฟและทีมผู้ช่วยคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ตารางหลักสูตร

เทอมที่เปิดสอน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  9 มกราคม 2567 / 2 เมษายน 2567 / 9 กรกฎาคม 2567 / 1 ตุลาคม 2567

ระยะเวลาการเรียน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เดือน โดยประมาณ

จำนวนวันที่เรียนต่อสัปดาห์:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  4 วัน ต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา
  4 ชั่วโมง ต่อวัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด:

 • 200+ ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้สอน:

 • ภาษาอังกฤษ พร้อมล่ามภาษาไทย

อายุขั้นต่ำ: 

 • 18 ปี

คลาสนี้เหมาะสำหรับ:

 • มือสมัครเล่น ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการทำอาหาร แต่มีความสนใจที่จะเรียน และต้องการพัฒนาทักษะการทำอาหารไทยเพิ่มเติม
ข้อมูลหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเป็นมาของอาหารไทย รวมไปถึงอาหารไทย 4 ภาค และภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น
 • ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบในการประกอบอาหารไทย อาทิ เครื่องเทศ สมุนไพร เครื่องปรุงรส ผัก ผลไม้ และของสด
 • มาตรฐานสากลต่าง ๆ ในด้านการประกอบอาหาร ทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัย และการจัดเก็บวัตถุดิบ
 • ทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้อุปกรณ์ เครื่องครัว เพื่อการประกอบอาหารไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • การประกอบอาหารไทยแบบพื้นฐาน เช่น การหุง นึ่ง ต้ม การปรุงน้ำพริก การทำอาหารประเภทยำ ประเภทแกง ฯลฯ
  รวมไปถึงการจัดสำรับอาหารในแบบต่าง ๆ
 • การทำขนมไทยด้วยวิธีการกวน ทอด อบ นึ่ง ต้ม รวมถึงการตกแต่งและนำเสนอเมนูขนมไทย
 • การแกะสลักผัก ผลไม้ และดอกไม้ รวมถึงการจัดและตกแต่งจาน

ตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม):

 • รับฟังการเสวนาจากวิทยากรรับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีชื่อเสียงด้านการทำอาหารไทย 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารไทย ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของทั้ง 4 ภาค
 • ทักษะและเทคนิคในการประกอบอาหารไทยขั้นพื้นฐาน
 • สามารถประกอบอาหารไทยขั้นพื้นฐาน และเลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และถูกสุขอนามัย

ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ:

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารไทย ขั้นต้น โดยวิทยาลัยดุสิตธานี
  (ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
ค่าใช้จ่าย:

ค่าเรียน:

 • 150,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 175,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

ค่าสมัคร:

 • 3,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 5,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

เครื่องแบบ: 

 • 3,250 บาท ต่อ 1 ชุด (เสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน)

เซ็ตอุปกรณ์:

 • 38,000 บาท ต่อเซ็ต

*หมายเหตุ *

 • *** ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%
course-level-thumbnail
หลักสูตรระดับที่ 2
หลักสูตรการประกอบอาหารไทย ขั้นกลาง โดยวิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตรการประกอบอาหารไทย ขั้นกลาง นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาหารไทย และเทคนิคต่าง ๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น รวมถึงเรียนรู้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาสูตรอาหาร วางแผนเมนู และการกำกับงานในครัว เรียนรู้การจัดหาวัตถุดิบ การสร้างสรรค์สูตรอาหารที่คงไว้ซึ่งความสำคัญของสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ตลอดจนเรียนรู้วิธีจัดการกับเศษอาหาร ที่เกิดจากการประกอบอาหาร เพื่อสร้างความยั่งยืน และเคารพต่อสิ่งแวดล้อม

ตารางหลักสูตร

เทอมที่เปิดสอน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เมษายน 2567 / 2 ตุลาคม 2567

ระยะเวลาการเรียน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เดือน โดยประมาณ

จำนวนวันที่เรียนต่อสัปดาห์:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  4 วัน ต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา
  4 ชั่วโมง ต่อวัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด:

 • 200+ ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้สอน:

 • ภาษาอังกฤษ พร้อมล่ามภาษาไทย

อายุขั้นต่ำ: 

 • 18 ปี

คลาสนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่มีพื้นฐานและประสบการณ์การทำครัวขั้นต้น และต้องการพัฒนาทักษะที่มีให้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

 • การประกอบอาหารไทยตำรับชาววัง และอาหารไทยร่วมสมัย ตั้งแต่กรรมวิธีการคัดสรรวัตถุดิบ จัดเตรียม ปรุงอาหาร และการจัดจานอย่างมีเอกลักษณ์
 • การจับคู่อาหารไทยกับเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมดุล
 • ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอาหารไทย เพื่อการประกอบอาชีพ การจัดสรรวัตถุดิบ และความรู้เบื้องต้นในการบริหารงานภายในห้องครัว
 • ความสำคัญของโภชนาการอาหารต่อสุขภาพ การจัดเตรียม เลือกใช้วัตถุดิบ ถนอมอาหาร และการประกอบอาหาร โดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค
 • การออกแบบ จัดทำ และวิเคราะห์เมนูอาหาร
 • ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอาหารไทย เพื่อการประกอบอาชีพ รวมถึงการจัดสรรวัตถุดิบ และบริหาร
  จัดการธุรกิจร้านอาหารให้เกิดความยั่งยืน
 • การบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร การเรียนรู้แนวโน้มทางธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค การวางแผนงบประมาณ การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจอาหาร และการบริหารเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
 • มาตรฐานสากลด้านความสะอาดและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ตามหลักของ GMP และ HACCP

ตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม):

 • ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ ณ ร้านอาหารชั้นนำของประเทศ
 • ฟังการเสวนาจากวิทยากรรับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีชื่อเสียงด้านการทำอาหารไทย
 • ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยชาววัง และรับฟังการเสวนา จากกูรูเชฟอาหารไทยชาววัง
 • การจัดการแข่งขันทำอาหารไทยภายในห้องเรียน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • ทักษะและเทคนิคการประกอบอาหารไทยที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
 • สามารถเตรียมและประกอบอาหารไทยในเมนูที่ซับซ้อนขึ้นได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
 • เรียนรู้ทักษะที่จําเป็นในการกํากับ ดูแลครัว และการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
 • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอาหารความเป็นอยู่ที่ดีและสิ่งแวดล้อม

ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ:

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารไทย ขั้นกลาง โดยวิทยาลัยดุสิตธานี
  (ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
ค่าใช้จ่าย:

ค่าเรียน:

 • 150,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 175,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:

 • ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สำหรับนักเรียนเข้าใหม่เท่านั้น

ค่าสมัคร:

 • 3,000 บาท – นักเรียนไทย 
 • 5,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

เครื่องแบบ: 

 • 3,250 บาท ต่อ 1 ชุด (เสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน)

เซ็ตอุปกรณ์:

 • 38,000 บาท ต่อเซ็ต

*หมายเหตุ *

 • *** ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%
course-level-thumbnail
หลักสูตรระดับที่ 3
หลักสูตรการประกอบอาหารไทย ขั้นสูง โดยวิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตรการประกอบอาหารไทย ขั้นสูง มุ่งสร้างเชฟอาหารไทย ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้พื้นฐานและเทคนิคการทำอาหารไทยต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์และสร้างสรรค์สูตร รวมถึงเมนูใหม่ ๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญและน่าสนใจ ร่วมกับการถ่ายทอดความรู้ในเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องต้นทุนและการสร้างผลกำไร การสร้างความน่าสนใจให้กับธุรกิจ ผ่านแนวคิดที่ทันสมัยในเชิงการตลาด และ การบริหารจัดการร้านหรือธุรกิจอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางหลักสูตร

เทอมที่เปิดสอน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  8 มกราคม 2567 / 8 กรกฎาคม 2567

ระยะเวลาการเรียน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เดือน โดยประมาณ

จำนวนวันที่เรียนต่อสัปดาห์:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  4 วัน ต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา
  4 ชั่วโมง ต่อวัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด:

 • 200+ ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้สอน:

 • ภาษาอังกฤษ พร้อมล่ามภาษาไทย

อายุขั้นต่ำ: 

 • 18 ปี

คลาสนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้มีพื้นฐานและประสบการณ์การทำครัวขั้นต้นและขั้นกลาง และต้องการพัฒนาทักษะที่มีให้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

 • เรียนรู้เทรนด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทย อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ แนวคิด Farm-to-Table และอาหารจานด่วน
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ การจัดการ และผลิตภัณฑ์อาหาร
 • การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์อาหารรูปแบบใหม่ ที่มีความแปลกใหม่
 • เรียนรู้การวางแผน และวิธีการคำนวณสัดส่วนต้นทุน ราคาขาย และกำไรอย่างเหมาะสม
 • หลักการบริหารจัดการภายในห้องครัว การวิเคราะห์ วางแผน และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
 • การเลือกใช้สื่อ รวมถึงโซเชียลมีเดีย เพื่อต่อยอดธุรกิจอาหารไทยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
 • การวางแผนและการควบคุมมาตรฐานในการผลิตอาหารอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักการที่กำหนด

ตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม):

 • ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ ณ ร้านอาหารชั้นนำของประเทศ
 • ฟังการเสวนาจากวิทยากรรับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีชื่อเสียงด้านการทำอาหารไทย
 • ทัศนศึกษานอกสถานที่ และรับฟังการเสวนา จากกูรูเชฟอาหารไทย
 • การจัดการแข่งขันทำอาหารไทยภายในห้องเรียน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ร้านอาหารไทยชั้นนำ
 • ร่วมพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์กับวิทยากรรับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องกลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอาหาร
 • กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์เมนู และกิจกรรมการชิมอาหาร

ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ:

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารไทย ขั้นสูง โดยวิทยาลัยดุสิตธานี
  (ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
ค่าใช้จ่าย:

ค่าเรียน:

 • 150,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 175,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:

 • ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สำหรับนักเรียนเข้าใหม่เท่านั้น

ค่าสมัคร:

 • 3,000 บาท – นักเรียนไทย 
 • 5,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ 

เครื่องแบบ: 

 • 3,250 บาท ต่อ 1 ชุด (เสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน)

เซ็ตอุปกรณ์:

 • 38,000 บาท ต่อเซ็ต

*หมายเหตุ *

 • *** ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%

หลักสูตรการประกอบอาหารไทย ขั้นต้น มุ่งเน้นการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานตามหลักสากลของศิลปะการประกอบอาหาร ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด ความปลอดภัย การจัดการวัตถุดิบ ตลอดจนการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมการทานอาหารของไทยทั้ง 4 ภาค เครื่องเทศ และสมุนไพร ที่สำคัญต่อการทำอาหารไทย เทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมวัตถุดิบ และการประกอบอาหารไทย ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีเชฟและทีมผู้ช่วยคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ตารางหลักสูตร

เทอมที่เปิดสอน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  9 มกราคม 2567 / 2 เมษายน 2567 / 9 กรกฎาคม 2567 / 1 ตุลาคม 2567

ระยะเวลาการเรียน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เดือน โดยประมาณ

จำนวนวันที่เรียนต่อสัปดาห์:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  4 วัน ต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา
  4 ชั่วโมง ต่อวัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด:

 • 200+ ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้สอน:

 • ภาษาอังกฤษ พร้อมล่ามภาษาไทย

อายุขั้นต่ำ: 

 • 18 ปี

คลาสนี้เหมาะสำหรับ:

 • มือสมัครเล่น ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการทำอาหาร แต่มีความสนใจที่จะเรียน และต้องการพัฒนาทักษะการทำอาหารไทยเพิ่มเติม
ข้อมูลหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเป็นมาของอาหารไทย รวมไปถึงอาหารไทย 4 ภาค และภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น
 • ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบในการประกอบอาหารไทย อาทิ เครื่องเทศ สมุนไพร เครื่องปรุงรส ผัก ผลไม้ และของสด
 • มาตรฐานสากลต่าง ๆ ในด้านการประกอบอาหาร ทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัย และการจัดเก็บวัตถุดิบ
 • ทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้อุปกรณ์ เครื่องครัว เพื่อการประกอบอาหารไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • การประกอบอาหารไทยแบบพื้นฐาน เช่น การหุง นึ่ง ต้ม การปรุงน้ำพริก การทำอาหารประเภทยำ ประเภทแกง ฯลฯ
  รวมไปถึงการจัดสำรับอาหารในแบบต่าง ๆ
 • การทำขนมไทยด้วยวิธีการกวน ทอด อบ นึ่ง ต้ม รวมถึงการตกแต่งและนำเสนอเมนูขนมไทย
 • การแกะสลักผัก ผลไม้ และดอกไม้ รวมถึงการจัดและตกแต่งจาน

ตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม):

 • รับฟังการเสวนาจากวิทยากรรับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีชื่อเสียงด้านการทำอาหารไทย 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารไทย ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของทั้ง 4 ภาค
 • ทักษะและเทคนิคในการประกอบอาหารไทยขั้นพื้นฐาน
 • สามารถประกอบอาหารไทยขั้นพื้นฐาน และเลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และถูกสุขอนามัย

ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ:

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารไทย ขั้นต้น โดยวิทยาลัยดุสิตธานี
  (ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
ค่าใช้จ่าย:

ค่าเรียน:

 • 150,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 175,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

ค่าสมัคร:

 • 3,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 5,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

เครื่องแบบ: 

 • 3,250 บาท ต่อ 1 ชุด (เสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน)

เซ็ตอุปกรณ์:

 • 38,000 บาท ต่อเซ็ต

*หมายเหตุ *

 • *** ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%

หลักสูตรการประกอบอาหารไทย ขั้นกลาง นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาหารไทย และเทคนิคต่าง ๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น รวมถึงเรียนรู้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาสูตรอาหาร วางแผนเมนู และการกำกับงานในครัว เรียนรู้การจัดหาวัตถุดิบ การสร้างสรรค์สูตรอาหารที่คงไว้ซึ่งความสำคัญของสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ตลอดจนเรียนรู้วิธีจัดการกับเศษอาหาร ที่เกิดจากการประกอบอาหาร เพื่อสร้างความยั่งยืน และเคารพต่อสิ่งแวดล้อม

ตารางหลักสูตร

เทอมที่เปิดสอน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เมษายน 2567 / 2 ตุลาคม 2567

ระยะเวลาการเรียน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เดือน โดยประมาณ

จำนวนวันที่เรียนต่อสัปดาห์:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  4 วัน ต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา
  4 ชั่วโมง ต่อวัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด:

 • 200+ ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้สอน:

 • ภาษาอังกฤษ พร้อมล่ามภาษาไทย

อายุขั้นต่ำ: 

 • 18 ปี

คลาสนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่มีพื้นฐานและประสบการณ์การทำครัวขั้นต้น และต้องการพัฒนาทักษะที่มีให้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

 • การประกอบอาหารไทยตำรับชาววัง และอาหารไทยร่วมสมัย ตั้งแต่กรรมวิธีการคัดสรรวัตถุดิบ จัดเตรียม ปรุงอาหาร และการจัดจานอย่างมีเอกลักษณ์
 • การจับคู่อาหารไทยกับเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมดุล
 • ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอาหารไทย เพื่อการประกอบอาชีพ การจัดสรรวัตถุดิบ และความรู้เบื้องต้นในการบริหารงานภายในห้องครัว
 • ความสำคัญของโภชนาการอาหารต่อสุขภาพ การจัดเตรียม เลือกใช้วัตถุดิบ ถนอมอาหาร และการประกอบอาหาร โดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค
 • การออกแบบ จัดทำ และวิเคราะห์เมนูอาหาร
 • ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านอาหารไทย เพื่อการประกอบอาชีพ รวมถึงการจัดสรรวัตถุดิบ และบริหาร
  จัดการธุรกิจร้านอาหารให้เกิดความยั่งยืน
 • การบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร การเรียนรู้แนวโน้มทางธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค การวางแผนงบประมาณ การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจอาหาร และการบริหารเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
 • มาตรฐานสากลด้านความสะอาดและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ตามหลักของ GMP และ HACCP

ตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม):

 • ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ ณ ร้านอาหารชั้นนำของประเทศ
 • ฟังการเสวนาจากวิทยากรรับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีชื่อเสียงด้านการทำอาหารไทย
 • ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยชาววัง และรับฟังการเสวนา จากกูรูเชฟอาหารไทยชาววัง
 • การจัดการแข่งขันทำอาหารไทยภายในห้องเรียน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • ทักษะและเทคนิคการประกอบอาหารไทยที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
 • สามารถเตรียมและประกอบอาหารไทยในเมนูที่ซับซ้อนขึ้นได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
 • เรียนรู้ทักษะที่จําเป็นในการกํากับ ดูแลครัว และการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
 • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอาหารความเป็นอยู่ที่ดีและสิ่งแวดล้อม

ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ:

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารไทย ขั้นกลาง โดยวิทยาลัยดุสิตธานี
  (ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
ค่าใช้จ่าย:

ค่าเรียน:

 • 150,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 175,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:

 • ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สำหรับนักเรียนเข้าใหม่เท่านั้น

ค่าสมัคร:

 • 3,000 บาท – นักเรียนไทย 
 • 5,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

เครื่องแบบ: 

 • 3,250 บาท ต่อ 1 ชุด (เสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน)

เซ็ตอุปกรณ์:

 • 38,000 บาท ต่อเซ็ต

*หมายเหตุ *

 • *** ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%

หลักสูตรการประกอบอาหารไทย ขั้นสูง มุ่งสร้างเชฟอาหารไทย ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้พื้นฐานและเทคนิคการทำอาหารไทยต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์และสร้างสรรค์สูตร รวมถึงเมนูใหม่ ๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญและน่าสนใจ ร่วมกับการถ่ายทอดความรู้ในเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องต้นทุนและการสร้างผลกำไร การสร้างความน่าสนใจให้กับธุรกิจ ผ่านแนวคิดที่ทันสมัยในเชิงการตลาด และ การบริหารจัดการร้านหรือธุรกิจอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางหลักสูตร

เทอมที่เปิดสอน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  8 มกราคม 2567 / 8 กรกฎาคม 2567

ระยะเวลาการเรียน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  3 เดือน โดยประมาณ

จำนวนวันที่เรียนต่อสัปดาห์:

 • หลักสูตรวันธรรมดา:
  4 วัน ต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน:

 • หลักสูตรวันธรรมดา
  4 ชั่วโมง ต่อวัน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด:

 • 200+ ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้สอน:

 • ภาษาอังกฤษ พร้อมล่ามภาษาไทย

อายุขั้นต่ำ: 

 • 18 ปี

คลาสนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้มีพื้นฐานและประสบการณ์การทำครัวขั้นต้นและขั้นกลาง และต้องการพัฒนาทักษะที่มีให้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

 • เรียนรู้เทรนด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทย อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ แนวคิด Farm-to-Table และอาหารจานด่วน
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ การจัดการ และผลิตภัณฑ์อาหาร
 • การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์อาหารรูปแบบใหม่ ที่มีความแปลกใหม่
 • เรียนรู้การวางแผน และวิธีการคำนวณสัดส่วนต้นทุน ราคาขาย และกำไรอย่างเหมาะสม
 • หลักการบริหารจัดการภายในห้องครัว การวิเคราะห์ วางแผน และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
 • การเลือกใช้สื่อ รวมถึงโซเชียลมีเดีย เพื่อต่อยอดธุรกิจอาหารไทยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
 • การวางแผนและการควบคุมมาตรฐานในการผลิตอาหารอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักการที่กำหนด

ตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม):

 • ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ ณ ร้านอาหารชั้นนำของประเทศ
 • ฟังการเสวนาจากวิทยากรรับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีชื่อเสียงด้านการทำอาหารไทย
 • ทัศนศึกษานอกสถานที่ และรับฟังการเสวนา จากกูรูเชฟอาหารไทย
 • การจัดการแข่งขันทำอาหารไทยภายในห้องเรียน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

 • ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ร้านอาหารไทยชั้นนำ
 • ร่วมพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์กับวิทยากรรับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องกลยุทธ์การใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอาหาร
 • กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์เมนู และกิจกรรมการชิมอาหาร

ประกาศนียบัตรที่จะได้รับ:

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารไทย ขั้นสูง โดยวิทยาลัยดุสิตธานี
  (ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ)
ค่าใช้จ่าย:

ค่าเรียน:

 • 150,000 บาท – นักเรียนไทย
 • 175,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:

 • ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สำหรับนักเรียนเข้าใหม่เท่านั้น

ค่าสมัคร:

 • 3,000 บาท – นักเรียนไทย 
 • 5,000 บาท – นักเรียนต่างชาติ 

เครื่องแบบ: 

 • 3,250 บาท ต่อ 1 ชุด (เสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน)

เซ็ตอุปกรณ์:

 • 38,000 บาท ต่อเซ็ต

*หมายเหตุ *

 • *** ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop