ล็อกอิน
en | th
course-details

เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก โรงเรียนสอนทำอาหารสุดทันสมัย

มุ่งสนับสนุนแนวคิดด้านความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ปฏิเสธไม่ได้ ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability Concepts) จึงเป็นสิ่งที่หลายธุรกิจเริ่มให้ความสำคัญ และผลักดันให้เป็นนโยบายหลักขององค์กร ซึ่งที่โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร “เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก” ได้เริ่มต้นปลูกฝังแนวคิดนี้แก่นักเรียน และพนักงานในองค์กรแล้วเช่นกัน อาทิ การเลือกสรรวัสดุก่อสร้าง การคัดสรรแหล่งวัตถุดิบสำหรับการเรียนการสอน รวมถึงการริเริ่มทำแคมเปญต่างๆ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนขยะอาหารให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์!

หนึ่งในหลักสำคัญที่ทางโรงเรียนเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอกยึดถือ คือ “แนวคิดด้าน Zero Waste หรือการกำจัดขยะให้เป็นศูนย์”  โดยนำเศษขยะอาหาร เข้าสู่เครื่องย่อยเศษอาหารขนาดใหญ่ (Food Waste Composter) เพื่อให้ได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมแบ่งปันให้แก่พนักงาน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ โดยรอบ เพื่อนำไปใช้บำรุงต้นไม้ต่อได้อย่างยั่งยืน

Farm-to-Table ใจกลางเมือง!

ภายในอาคารของโรงเรียนเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก ได้มีการปลูกผักในรูปแบบของ “ฟาร์มผักแนวตั้ง (Vertical Farm)” ซึ่งเป็นกระบวนการการปลูกผักที่ช่วยลดการใช้สารเคมี ลดการใช้พื้นที่และทรัพยากรน้ำ ลดความเสี่ยงของการทำเกษตรกรรม ลดปริมาณของเสียที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการปลูก  ทั้งยังช่วยการันตีคุณภาพของวัตถุดิบได้อย่างแม่นยำ โดยผลผลิตจากฟาร์ม ยังถูกนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่างๆ อีกด้วย

พร้อมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไทย 100 %  

นอกจากนี้ โรงเรียนเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก ยังได้อุดหนุนผลผลิตจากเกษตรท้องถิ่นไทยรายย่อย เพื่อนำวัตถุดิบเหล่านั้นมาใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมถึงเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูขนมหวาน เพื่อจำหน่ายที่ Test Kitchen Café บริเวณชั้น 1 ของโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันกระบวนการการผลิตแบบออร์แกนิก และยกระดับคุณภาพชีวิตและอาชีพของเกษตรกรไทย

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop