ล็อกอิน
en | th
course-details

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 – เวลา 09.00 น.  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร ‘เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก’ ตั้งอยู่ที่อาคารบล็อก 28 ใจกลางสามย่าน โดยมี นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และ นายชนินทธ์ โทณวณิก รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานของโรงเรียน เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ  

ในโอกาสนี้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) รับเกียรติกราบบังคมทูลรายงานข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน  

“กลุ่มดุสิตธานี พร้อมด้วยพันธมิตรผู้ร่วมลงทุน ได้ร่วมกันจัดตั้ง “เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก” เพื่อเป็นโรงเรียนสอนการประกอบอาหารนานาชาติและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการด้านอาหาร ด้วยเจตนารมย์ที่ต้องการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่มีทักษะเป็นเลิศ และปลูกฝังแนวคิดการทำอาหารอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ประกอบการรับมือกับแนวโน้มและทิศทางบริบทโลกที่เปลี่ยนไป เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีส่วนอย่างมากในการสร้างผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม” 

จากนั้น เบิกคณะผู้บริหารเพื่อเข้าเฝ้า พร้อมถวายทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะยาว ที่พัฒนาหลักสูตรและดำเนินการสอนโดยสถาบันพาร์ตเนอร์ จำนวน 3 ทุนการศึกษา เพื่อให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงนำไปใช้ตามพระราชอัธยาศัย  

ท่านทรงเปิดพิธีอย่างเป็นทางการ เสด็จเยี่ยมชมอาคารเรียนสุดทันสมัย ทอดพระเนตรบรรยากาศการเรียนการสอน โดยอาจารย์จากสถาบันพาร์ตเนอร์ทั้ง 3 แห่ง อันได้แก่ ALMA – The School of Italian Culinary Arts จากประเทศอิตาลี สถาบัน TSUJI Culinary Institute จากประเทศญี่ปุ่น และวิทยาลัยดุสิตธานี จากประเทศไทย ทอดพระเนตรฟาร์มปลูกผักแบบแนวตั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบอย่างยั่งยืน พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย เพื่อเป็นเกียรติแก่ทางโรงเรียนสืบไป   

โรงเรียน เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก คือ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร สุดทันสมัยใจกลางกรุงเทพมหานคร ภายใต้พื้นที่กว่า 3,200 ตารางเมตร รวบรวบหลักสูตรการประกอบอาหารระดับมืออาชีพ จากสถาบันพาร์ตเนอร์ชั้นนำระดับโลก เข้าไว้ในสถานที่เดียว 

โดยหลักสูตรทั้งหมดมุ่งเน้นการสอดแทรกการเรียนรู้แบบ Competency-based  ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถนำทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงได้ พร้อมปลูกฝังแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารอย่างมืออาชีพ ซึ่งหลังจากที่ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะยาว ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองทักษะและความสามารถจากทางสถาบันพาร์ตเนอร์และกระทรวงศึกษาธิการ 

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop