ล็อกอิน
en | th
ขั้นตอนการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร
ในการสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร กรอกข้อมูลของท่าน และอัปโหลดใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารที่จําเป็นของผู้สมัครส่งกลับมา
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
  • ใบรับรองวุฒิการศึกษา
  • หลักฐานการชำระเงิน

เมื่อคุณกรอกใบสมัครเสร็จแล้ว กรุณาอัปโหลดใบสมัคร พร้อมเอกสารที่จำเป็นของผู้สมัคร
กลับมาที่นี่ หรือส่งอีเมลเอกสารของคุณมาที่ admissions@thefoodschool.com

Application for Certificated Courses

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับใบสมัครของคุณ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกรอกใบสมัคร เราพร้อมให้คำแนะนำด้วยความยินดี
กรุณาติดต่อเราที่ admissions@thefoodschool.com