ล็อกอิน
en | th
Banner
GUEST CHEF MASTERCLASSES
Learn specialised techniques taught through a hands-on, practical approach involving certain guest chefs of distinctly renowned, local and international cuisines.
chef-thumbnail
Rad Meats
by Chef Radek Charcuterie
ตารางเรียน
วันที่:
รองรับผู้เรียนได้สูงสุด: คน
ช่วงเวลาเรียน:
ชั่วโมงเรียน:
จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด: ชั่วโมง
โครงสร้างหลักสูตร:
  รายละเอียดหลักสูตร:
  chef-thumbnail
  Sühring
  by Chef Thomas and Matthias Sühring
  ตารางเรียน
  วันที่:
  รองรับผู้เรียนได้สูงสุด: คน
  ช่วงเวลาเรียน:
  ชั่วโมงเรียน:
  จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด: ชั่วโมง
  โครงสร้างหลักสูตร:
   รายละเอียดหลักสูตร:
   chef-thumbnail
   Sorn
   by Chef Ice, Supaksorn Jongsiri
   ตารางเรียน
   วันที่:
   รองรับผู้เรียนได้สูงสุด: คน
   ช่วงเวลาเรียน:
   ชั่วโมงเรียน:
   จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด: ชั่วโมง
   โครงสร้างหลักสูตร:
    รายละเอียดหลักสูตร: